Hoppa till huvudinnehållet

Dina rättigheter

Här har vi sammanställt information om dina rättigheter utifrån hur FTF hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Information, registerutdrag och rättelse

Du har rätt till information om personuppgiftshanteringen och kan begära registerutdrag över vilka uppgifter FTF har sparat om dig. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter och att behandling av felaktiga uppgifter begränsas. För registerutdrag, inkom med en formell begäran till dataskydd(a)ftf.se.

Radering

Du har även rätt att få vissa uppgifter raderade. Det finns undantag från den här regeln som ger oss rätt att spara viss information, till exempel för att uppfylla rättslig förpliktelse. I annat fall måste FTF radera dina uppgifter på din begäran.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat format, så kallat dataportabilitet. Om du vill det, kan du göra en formell begäran via dataskydd(a)ftf.se.

Personvalidering

FTF personvaliderar medlemmar som ringer in till oss. Personvalideringen går till så att du blir ombedd att legitimera dig med Bank-Id. På så vis kan vi säkerställa att du är du och att dina personuppgifter inte hamnar i fel händer.

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål rörande vår behandling av dina personuppgifter. Om du har lidit skada av att dina personuppgifter behandlats i strid med gällande lagstiftning kan du ha rätt till skadestånd.

Kontakta oss om du har frågor kring personuppgifter

Har du frågor rörande dataskyddspolicyn eller andra frågor som rör personuppgiftshantering inom FTF kan du kontakta FTF via e-post: dataskydd(a)ftf.se. Om du vill anmäla en personuppgiftsincident eller veta mer om dina rättigheter kontakta FTFs dataskyddsombud på dso(a)ftf.se.