Hoppa till huvudinnehållet

Om FTF

Alla anställda på en arbetsplats kan vara medlemmar i FTF - oavsett vilket yrke, utbildning och befattning du har.

Vi är det enda fack som är specialiserat på försäkringsbranschen. Med våra omkring 14 500 medlemmar är vi det största facket i branschen - och det största facket bland akademiker och chefer i försäkringsbranschen.

Det lokala FTF

FTF är ett arbetsplatsnära fack. Det betyder att vi finns på ute på bolagen, där våra medlemmar finns. De flesta av våra medlemmar tillhör en lokal förening (och ibland även en klubb).

Förbundsstyrelse

FTFs förbundsstyrelse, FS, består av fjorton ledamöter (inklusive en personalrepresentant från FTFs kansli) och ansvarar för att verkställa kongressens beslut. Vid centrala förhandlingar mellan FTF och arbetsgivarorganisationer är det förbundsstyrelsen som förhandlar. Styrelsen har också det yttersta ansvaret för kollektivavtalen och för förvaltningen av förbundets ekonomi. Det är också förbundsstyrelsen som fattar beslut om konfliktåtgärder.

FTFs kansli

Förbundsstyrelsen har till sin hjälp kansliet, som ligger på Sturegatan 15 i Stockholm. Där finns experter inom förhandling, arbetsrätt, juridik, arbetsmiljö, utbildning, kommunikation och administration.

Kongress

Vart tredje år hålls kongress (tidigare riksstämma), som är FTFs högsta beslutande organ. Kongressens ombud utses av föreningarna.

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att förbereda kongressens val av förbundsordförande, vice ordförande, styrelseledamöter samt revisorer. Valberedningen består av åtta ledamöter.