Hoppa till huvudinnehållet

Villkor för medlemskap

Alla anställda på en arbetsplats kan gå med i FTF, oavsett utbildning, yrke och befattning.

För att bli medlem i FTF ska du ha en anställning inom FTFs organisationsområde: på ett försäkringsföretag, på bolag som ägs av försäkringsföretag eller som på annat sätt är knutet är till försäkringsbranschen.

Alla medlemmar omfattas av FTFs stadgar.  Som medlem är du skyldig att lämna in begärda personuppgifter om dina anställningsvillkor, betala medlemsavgift samt att vara lojal med förbundets värderingar.

Inträde i FTF

Medlemskapet börjar gälla från den 1:a i den månad vi får in din ansökan. Vill du att ditt medlemskap ska börja gälla från ett senare månadsskifte anger du det. Retroaktivt medlemskap kan inte beviljas.

Övergång från annat fack

Är du medlem i ett annat fack behöver du själv kontakta det förbundet och säga upp ditt medlemskap. Gör det samtidigt som du skickar in din medlemsansökan till FTF. Se till att du får ett sammanhängande medlemskap när du byter förbund.

Registrering av dina uppgifter

FTF är personuppgiftsansvariga och kommer att använda sig av de insamlade uppgifter för att på bästa sätt tillvarata dina intressen i enlighet med FTFs stadgar. Din integritet är viktig för FTF och vi är måna om att du ska vara trygg med att lämna ut dina uppgifter till oss. FTF kommer att behandla dina personuppgifter på ett lagenligt sätt enligt vår dataskyddspolicy som du hittar här.

Du måste själv uppdatera dina uppgifter i FTFs medlemsregister, till exempel ny adress, ny arbetsgivare eller ändrade anställningsförhållanden. Genom att logga in på FTFs webbplats kan du själv ändra vissa av de uppgifter som finns om dig i medlemsregistret.

Avgift

Som ny medlem i FTF är medlemskapet gratis de tre första månaderna om du tecknar autogiro. Erbjudandet kan bara utnyttjas en gång under en tvåårsperiod. Innan ditt autogiro är aktiverat får du avier för att betala in din medlemsavgift.

Efter tre månader betalar du ordinarie medlemsavgift, 260 kronor per månad. Du betalar en reducerad avgift (160 kronor) om du har en månadsinkomst på maximalt 20 499 kronor, eller är föräldraledig, studieledig eller långtidssjukskriven på 100 procent eller arbetslös. Du ansvarar själv för att meddela FTFs kansli om din situation ändras så att du blir berättigad till reducerad avgift. 

Utöver avgiften till förbundet kan det tillkomma en lokal avgift till din FTF-förening, som det lokala facket beslutar om. Den avgiften betalas i så fall även under de tre första månaderna av medlemskapet.

OBS! Från och med den 1 januari 2018 är medlemsavgiften i FTF inkomstrelaterad utifrån en ny inkomsttrappa. Här hittar du mer information

Rådgivning

Som ny medlem har du rätt till rådgivning med en gång och efter tre månader kan du även bli företrädd vid förhandling, förutsatt att frågan har uppstått efter det att du blev medlem i FTF. Du som kommer direkt från ett annat fackligt medlemskap behöver inte vänta i tre månader för att få förhandlingshjälp. Förbundsstyrelsen beslutar om i vilken form och i vilken utsträckning förhandlings- och rättshjälp ges.

FTF-förening/klubb

Om det finns en lokal FTF-förening (eller klubb) på din arbetsplats tillhör du automatiskt och obligatoriskt den. Undantag för att tillhöra en förening/klubb kan göras för chefer med personalansvar. Kontakta i så fall FTFs medlemsregister.

Inkomstförsäkring

Som medlem i FTF omfattas du av en basförsäkring. Du måste också vara medlem i en a-kassa för att kunna få ersättning från försäkringen. Kostnaden för försäkringen ingår i din medlemsavgift. Väljer du att teckna tilläggsförsäkring betalar du själv för den. Du får ditt försäkringsbesked från försäkringsgivaren Bliwa. Alla frågor om inkomstförsäkringen besvaras av Bliwa. Det är också där du tecknar tilläggsförsäkringen.

Gruppförsäkring

Som ny medlem i FTF erbjuds du ett försäkringspaket hos Folksam. Försäkringarna är gratis under de tre första månaderna av ditt medlemskap. Alla frågor om försäkringarna besvaras av Folksam.

Konflikt

Vid en arbetsmarknadskonflikt (strejk, lockout etc) är du som medlem skyldig att följa förbundets anvisningar och att utåt visa solidaritet. Efter tre månaders medlemskap har du rätt att få ersättning vid en arbetskonflikt.

Uppsägning av medlemskap

Medlemskap i FTF gäller för hel kalendermånad. När du säger upp ditt medlemskap är du medlem månaden ut och betalar avgift för den månaden. Medlemskap kan inte sägas upp retroaktivt.

Medlem som har tre månaders obetalda medlemsavgifter utesluts ur förbundet.

A-kassa

FTFs medlemsansökan omfattar bara medlemskapet i FTF. För att bli medlem i Finans- och försäkringsbranschens a-kassa måste du göra en separat ansökan