Hoppa till huvudinnehållet

Avgift

Gratis medlemskap de tre första månaderna!

Nytt utseende på FTFs fakturor!

Observera att från och med november 2018 har fakturan från FTF ett nytt utseende.

Gratis medlemskap de första tre månaderna

Medlemskapet är gratis de tre första månaderna om du tecknar autogiro.

Självklart ingår FTFs inkomstförsäkring i ditt medlemskap redan från start.

Det här erbjudandet, eller tidigare erbjudanden om rabatterat medlemskap, kan bara utnyttjas en gång under en tvåårsperiod. Gratis medlemskap de tre första månaderna gäller avgiften till förbundet. En avgift till din lokala FTF-förening kan förekomma och det gäller i så fall även under de första tre månaderna.

Avgiften efter de tre första månaderna

Från och med 1 januari 2018 är medlemsavgiften inkomstrelaterad. Genom moderniseringen av avgiftsmodellen är det lättare för dig som till exempel är sjukskriven eller arbetslös att vara medlem i FTF.

Inkomsttrappan:

  • 60kr (för dig som har en inkomst mellan 0–11 999kr/månaden)
  • 160kr (för dig som har en inkomst mellan 12 000–20 499kr/månaden)
  • 260kr (för dig som har en inkomst över 20 499kr/månaden)

Det finns en överlappningsperiod mellan det nya och gamla avgiftssystemet. Du som har meddelat att du är tjänstledig, arbetssökande eller sjukskriven före den 1 januari 2018 kommer att betala enligt den gamla modellen fram till det datum som du har rapporterat till oss att du återgår i tjänst igen (dock högst ett år).

Gällande ändring av inkomst som kan beröra avgiften, gäller den eventuella avgiftsändringen först vid kommande månadsskifte och kan inte korrigeras retroaktivt.

Från och med 31 december 2018 kommer det gamla avgiftssystemet att sluta gälla helt, och du som fortfarande är tjänstledig, arbetssökande eller sjukskriven kommer då betala enligt den nya inkomsttrappan.

Medlemsavgiften är avdragsgill

Från och med den 1 juli 2018 är medlemsavgiften till FTF avdragsgill med 25 %. Det innebär att du som under året betalat mer än 400 kronor sammanlagt i medlemsavgift till FTF får 25 % skattereduktion på summan. 

Tillfälligt sänkt avgift

Om din inkomst tillfälligt minskar kan du ha rätt till en sänkt medlemsavgift under denna period. För att få sänkt medlemsavgift behöver du ansöka via detta formulär.

Avgiften kommer då att sänkas från och med nästkommande månad, den kan inte korrigeras retroaktivt. Sänkt medlemsavgift får du om din sammanlagda bruttoinkomst under minst tre månader är lägre än den inkomst din ordinarie avgift grundas på och den nya inkomsten ligger inom en lägre del av inkomsttrappan.

Som inkomst räknas lön, a-kassa, studiebidrag (ej studielån), försäkringskassa (t.ex. sjuk- och föräldrapenning) och dagpenning från värnplikts- eller civilförsvarstjänstgöring.

Ordinarie medlemsavgift: 260 kronor per månad.

Lokal avgift: Utöver medlemsavgiften till förbundet tar en del FTF-föreningar ut en lokal avgift.

Pensionärer: 300 kronor per år. Läs mer om vad som gäller för dig som är pensionär.

Studenter: Gratis medlemskap. Läs mer om vad som ingår för dig som student

Enklaste sättet att bli medlem i FTF är genom att fylla i medlemsansökan här på webbplatsen.