Hoppa till huvudinnehållet

Att representera FTF

Så du har blivit förtroendevald? Grattis! Det innebär att du fått förtroendet av dina kollegar att föra deras talan i arbetsrelaterade frågor.

Så vad innebär det? Vad är din uppdragsbeskrivning?

Relationen till medlemmarna

Som förtroendevald bär du förtroendet att företräda FTF-medlemmarna på din arbetsplats. Det innebär att du har ett  ansvar att vara lyhörd gentemot medlemmarna och vad de vill ha ut av sitt arbetsliv. Du är deras förlängda arm till påverkan. Det innebär att allt du driver som facklig förtroendevald ska ha förankring hos medlemmarna. De måste ges möjlighet att tycka till på områden som rör deras arbetsliv, annars urholkas snart deras förtroende för FTF och för dig som represenentant för FTF.

Därför är det viktigt att du som FTF-företrädare eftersträvar öppenhet och ger medlemmarna plats att tycka och tänka kring frågor ni driver.  Samtidigt ska du sträva efter att arbetsplatsen ska bli så bra som möjligt för alla FTFs medlemmar.

Ska du lösa alla medlemmars problem?

Nej, självklart inte. Du är också människa. Men det kan vara en bra idé att ha lite koll på vad medlemmar tycker och tänker. I din relation till medlemmarna är det oftast viktigast att du är en aktiv lyssnare som hjälper medlemmen att finna sina egna svar. 

När det gäller svårare juridiska problem som medlemmar har, är det en bra idé att ta emot frågorna och sedan bolla dem med FTF-kansliet för att senare återkomma – då lär du dig något, medlemmen får hjälp av en förtroendevald som de har ett ansikte på och du bygger förtroendet för det lokala facket.

Relationen till förbundet

Som förtroendevald bär du förtroendet att företräda medlemmarna gentemot arbetsgivaren, men du har även förtroendet att representera FTF på arbetsplatsen. Det innebär att ditt sätt att vara och uppträda även färgar av sig på FTFs varumärke. 

FTF står för följande saker, som du bör fundera över hur du kan införliva i ditt fackliga arbete:

  • Utveckling Innebär att vi bevakar och ser till att medlemmarna får utvecklas i sitt arbet.
  • Trygghet Innebär att ni bevakar medlemmarnas trygghet vare sig det är trygghet i omställning eller trygghet i arbetslivet som sådant.
  • Arbetsglädje Innebär att vi bevakar och ser till att medlemmarna får det bästa möjliga arbetssituation och arbetsmiljö samt att medlemmarna får ut vad de vill av ditt arbetsliv.

Relationen till arbetsgivaren

Har du en god relation till cheferna och ledningen på föreaget, är möjligheterna att få igenom förslag och förändringar större.  Vi brukar kalla det för att ”dansa dansen” med arbetsgivaren. Det handlar om ett givande och tagande från bägge parter för att landa i det bästa möjliga.

För att få igenom en förändring så bör du ha  även ha tänkt igenom vad företaget har att vinna på att gå FTF till mötes, till exempel genom att kunna förklara på vilket sätt förbättringar för de anställda även ger en vinst för företaget (till exempel nöjdare och gladare medarbetare som därför jobbar bättre). Prio ett för dig är alltid: Vad vill vi uppnå för våra medlemmar?