Dina skyldigheter

Genom din anställning finns en lång rad rättigheter som arbetsgivaren ska uppfylla gentemot dig. Men det är inte bara arbetsgivaren som har åtaganden - genom din anställning följer också skyldigheter från din sida.

Arbetsgivaren ”leder och fördelar arbetet” som det heter. Detta innebär att du är skyldig att följa din arbetsgivares anvisningar, om det ligger inom ramen för ditt anställningsavtal. Om du inte gör vad arbetsgivaren kräver, kan detta vara arbetsvägran och kan leda till uppsägning eller till och med avsked.

Lojalitetsplikt

Som anställd har du lojalitetsplikt mot din arbetsgivare. Det innebär bland annat att du är skyldig att “göra ditt bästa” i ditt arbete. Du ska också följa ordningsföreskrifter och policies som finns på arbetsplatsen. Genom lojalitetsplikten har du också tystnadsplikt avseende företagshemligheter och du får inte bedriva konkurrerande verksamhet så länge du är anställd. Som privatanställd får du heller inte kritisera din arbetsgivare offentligt, till exempel på Facebook.

Lojalitetsplikten är en oskriven rättsregel som innebär att du inte ska handla på ett sätt så att det skadar arbetsgivaren. Arbetsdomstolen har slagit fast att lojalitetsplikten ingår som ett led i anställningsavtalet som sådant, oavsett om den uttryckligen nämns i avtalet eller inte. Att bryta mot lojalitetsplikten kan innebära saklig grund för uppsägning.

Genom en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal kan arbetsgivaren utsträcka lojalitetsplikten till att gälla även sedan anställningen har upphört. FTF vill därför varna för att skriva på ett avtal som innehåller konkurrensklausuler. Kontakta gärna FTFs ombudsmän om frågan skulle bli aktuell.

Bisysslor

Enligt FTFs kollektivavtal får du inte ta på dig uppdrag eller bedriva verksamhet som kan inverka negativt på din anställning. Innan du tar på dig en bisyssla måste du prata med din arbetsgivare.

Ringa, mejla och surfa

Det är vanligt att företag har en policy om telefonsamtal och internetanvändning. Finns det ingen policy får man avgöra från fall till fall vad som ska anses vara acceptabelt. Ibland kan det finnas en ”tyst” överenskommelse på arbetsplatsen om vad man får och inte får göra.

Din arbetsgivare får generellt sett tåla att du i begränsad omfattning använder företagets telefon för privat bruk, så länge det inte inverkar på själva arbetet och du inte har möjlighet att ringa under din ledighet. Det måste till exempel anses okej att boka ett läkarbesök eller ringa till förskolan om du blir försenad. Ofta accepterar arbetsgivaren även att de anställda använder företagets datorer för att mejla privat eller surfa på nätet. Är det accepterat att ringa privatsamtal på arbetsplatsen är det troligt att detsamma gäller för privat e-post, men det är inte säkert. Fråga vad som gäller på din arbetsplats!

Vi varnar för utskick av ”spam”, deltagande i vissa chatgrupper, nedladdning av filer, surfande på porrsajter, spelsajter eller sidor som innehåller rasistisk eller annan oetisk och olaglig information. Du riskerar uppsägning eller till och med avsked om du gör dig skyldig till allvarliga eller upprepade övertramp.


 • Råd och juridisk hjälp om du får problem på jobbet 
 • En av Sveriges bästa inkomstförsäkringar
 • Lönestatistik för hela försäkringsbranschen
Jag vill bli medlemJag vill veta mer

Kontakta oss

08-791 17 00

ftf@ftf.se

Måndag-fredag
09.00-11.00, 12.00-16.00

Vanliga frågor och svar

 • Hur länge kan jag vara visstidsanställd innan det övergår till en fast anställning?

  Om du under de senaste fem åren haft en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning. Detsamma gäller om du har haft ett vikariat i mer än två år, så ska det omvandlas till en tillsvidareanställning. I praktiken betyder det att du kan jobba i nästan fyra år på en arbetsplats utan att få en fast anställning: först kan du ha en allmän visstidsanställning på knappt två år, och sedan gå på vikariat i två år.

  Men har din arbetsgivare kollektivavtal med FTF, får du lägga ihop de olika anställningsformerna och behöver då ha en sammanlagd anställningstid om tre som visstidsanställd och vikarie, för att din anställning ska omvandlas till en tillsvidareanställning.

 • Jag är provanställd men jag trivs inte. Kan jag säga upp mig?

  Ja, det kan du göra. Du har en månads uppsägningtid när du är provanställd. Arbetsgivaren kan också säga upp dig under provanställningen. Även då är uppsägningstiden en månad.

 • Det ryktas om neddragningar på jobbet. Hur lång är min uppsägningstid?

  Hur lång din uppsägningstid är, beror på om det finns kollektivavtal eller inte på din arbetsplats, och hur länge du har varit anställd.

  Har din arbetsgivare kollektivavtal med FTF, är uppsägningstiden längre än om det inte finns kollektivavtal. Du har dessutom - beroende på din anställningstid - rätt till omställningsprogram och omstälningsstöd.

  Finns det inte kollektivavtal, är det reglerna i Lagen om anställningsskydd, Las, som gäller.

Gå till Frågor och svar