Så här har vi räknat

Utifrån de tre variabler du har angett, har vi räknat ut vad FTFs kollektivavtal är värt för dig. Bakom värdet som du får fram, finns de här förmånerna med.

Exemplen här nedan är uträknade för en person med en månadslön på 33 000 kronor.

 • Ob-ersättningen är 30 procent av timlönenoch betalas ut för arbete efter klockan 17. För en person med månadslönen 33 000 kronor, som är schemalagd en kväll per vecka (tre timmar med ob-ersättning), räknas ersättningen för en månad ut så här:

  (33 000 / 159) x 30 procent x 3 timmar x 4 kvällar = 747 kronor

  (Timlönen är månadslönen dividerat med 159).

 • Ersättning för övertidsarbete betalas ut måndag–fredag (helgfria dagar) mellan klockan 06.00 och 20.00. Ersättningen är 150 procent av timlönen (på helger 200 procent av timlönen).

  (33 000 kronor / 159) x 4 timmar x 150 procent  = 1 245 kronor

  (Timlönen är månadslönen delat med 159).

 • På lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar en månadslön på 37 062 kronor år 2016) betalar arbetsgivaren in en summa som motsvarar 4,5 procent av lönen.

  33 000 kronor x 4,5 procent = 1 485 kronor

  På lönedelar som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp betalas en summa som motsvarar 30 procent.

  Exempel månadslön 40 000 kronor:
  (37 062 kronor x 4,5 procent) + (2 938 kronor x 30 procent) = 2 438 kronor

 • För varje betald semesterdag som tas ut, betalar arbetsgivaren ett semestertillägg. Tillägget ”brukar” vara 0,6 procent, men FTF har förhandlat fram ett extra högt tillägg på 1,25 procent.

  33 000 kronor x 25 semesterdagar x 1,25 procent = 10 312 kronor

 • Den lagstadgade arbetstiden är 40 timmar i veckan. FTF har förhandlat fram att arbetstiden är 38,75 timmar – utan att de anställda behöver gå ner i lön. Varje arbetsvecka är förkortad med 1,25 timmar, vilket blir fem  timmar i månaden. Timlönen får man fram genom att dela månadslönen med 159.

  (33 000 kronor / 159) x 5 timmar = 1 038 kronor

 • Utöver semester har försäkringsbranschen åtta extra lediga dagar. Värdet av dem får man fram genom att multiplicera dem med semesterersättningen per dag. Semesterersättningen per dag får man fram genom att dividera den fasta årslönen med 252.

  (33 000 kronor x 12 månader) / 252 x 8 dagar = 12 571 kronor

 • Värdet på måltidsförmån, subventionerad lunch eller rikskuponger är 1 048 kronor per månad år 2016, oavsett inkomst.

 • Statistisken visar att löneökningarna i försäkringsbranschen i genomsnitt år 2014 var 3,7 procent.

  33 000 kronor x  3,7 procent = 1 221 kronor

 • Arbetsgivaren betalar föräldraersättning på tio procent av lönen i sammanlagt 380 dagar, inom 540 dagar från barnets födelse.

  33 000 kronor x 12 månader x 10 procent = 39 600 kronor

 • Råd och juridisk hjälp om du får problem på jobbet 
 • En av Sveriges bästa inkomstförsäkringar
 • Lönestatistik för hela försäkringsbranschen
Jag vill bli medlemJag vill veta mer

Kontakta oss

08-791 17 00

ftf@ftf.se

Måndag-fredag
09.00-11.00, 12.00-16.00