Företag med kollektivavtal

Har företaget du jobbar på kollektivavtal? Finns det med i den här förteckningen, är svaret ja!

De flesta av företagen som finns i listan är med i någon av försäkringsbranschens två arbetsgivarorganisationer, FAO och KFO. Några av dem har i stället ett så kallat hängavtal med FTF. Då är de inte med i någon av arbetsgivarorganisationerna, utan har tecknat avtal direkt med FTF.

Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisastion, FAO

AFA Livförsäkring AB
AFA Sjukförsäkrings AB
AFA Trygghetsförsäkrings AB
Agria Försäkring AB
AI Pension, Arkitekter och ingenjörer
Akademikerförsäkring i Stockholm AB
Alecta pensionsförsäkring öms
AMF Fastigheter AB
AMF Fonder AB
AMF Pensionsförsäkring AB
AXA Partners Sweden
Bliwa Livförsäkring öms
Brandskyddsföreningen Stockholm
Brandskyddsföreningens Service AB
Brummer Life Försäkringsaktiebolag
Brunskogs försäkringsbolag
BSB Försäkringar
Coface Sverige
Collectum AB
Compania Espanola de Seguros y Reaseguros de Crédito y Ca£cion S.A.U Filial Sverige
Compre Services
Crawford & Company (Sweden) AB
Dalarnas Försäkringsbolag
Dina Försäkringar AB
Dina Försäkringar Göteborg
Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland
Dina Försäkringar Kattegatt öms
Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike
Dina Försäkringar Mälardalen AB
Dina Försäkringar Nord
Dina Försäkringar Sydost
Dina Försäkringar Sydöstra Norrland
Dina Försäkringar Väst
Dina Försäkringar Västra Hälsingland Dalarna
Dina Försäkringar Öland
Europeiska ERV
Euler Hermes Sverige filial
Fora AB
Försäkringsbranschens Pensionskassa - FPK
Försäkringsbranschens Restvärdesräddning
Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB
Försäkringshuset Amb & Rosén AB
GIS Försäkringskonsult AB
Gjensidige Försäkring
Hannover Re
If Skadeförsäkring AB
Ikano Försäkring AB
Inter Hannover
KNS Service AB
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf
Larmtjänst AB
LF Affärsservice sydost AB
LFant
LF Bank AB
LF Fond
LF Liv
L-Finans AB
Lokala Försäkringar
LRF Försäkring Skadeförsäkrings AB
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Bergslagen
Länsförsäkringar Blekinge
Länsförsäkring Fondliv Försäkrings AB
Länsförsäkringsbolagens Franchisesupport AB
Länsförsäkringar Gotland
Länsförsäkringar Gruppliv Försäkrings AB
Länsförsäkringar Gävleborg
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Länsförsäkringar Göteborg- och Bohuslän
Länsförsäkringar Halland
Länsförsäkringar Hypotek AB (publ)
Länsförsäkringar Jämtland
Länsförsäkringar Jönköping
Länsförsäkringar Kalmar Län
Länsförsäkringar Kronoberg
Länsförsäkringar Mäklarservice AB
Länsförsäkringar Norrbotten
Länsförsäkringar Sak Försäkringsbolag
Länsförsäkringar Skaraborg
Länsförsäkringar Skåne
Länsförsäkringar Skånes Fastighets AB
Länsförsäkringar Stockholm
Länsförsäkringar Södermanland
Länsförsäkringar Uppsala
Länsförsäkringar Värmland
Länsförsäkringar Västerbotten
Länsförsäkringar Västernorrland
Länsförsäkringar Älvsborg
Länsförsäkringar Östgöta
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB
MGA Insurance Holding AB
Min Pension i Sverige AB
Moderna Försäkringar
Motormännens Försäkringsförmedling AB
Movestic Kapitalförvaltning AB
Movestic Livförsäkring AB
Nordeuropa Försäkring AB
Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag
Nordic Loss Adjusting AB
Nordiska Kärnförsäkringspoolen
OdysseyRe, Filial Stockholm
Orusts Brandförsäkringsbolag
Patientförsäkringsföreningen PFF
Patientförsäkringsföreningen Service AB
PRI Pensionsgaranti öms
PRI Stiftelsetjänst AB
SH Pension
S:t Erik Försäkrings AB
Sirius International Försäkrings AB
Skandia AB
Skandia Fonder AB
Skandia Investment Management AB
Skandia ömsesidigt
SkandiaBanken AB
Skandikon Administration AB
Skandikon Pensionsadministration AB
Solidar Liv Försäkring AB
SSF Service AB
Stiftelsen Konsumenternas Försäkringsbyrå
Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens forsknings- och utvecklingsfond
Stockholms Stads Brandförsäkringskontor
Stockholmsregionens Försäkring AB
Stöde Sockens Försäkringsbolag
Sweden Re
Swedish Club
SveLand Djurförsäkringar öm
Svensk Brand- och säkerhetscertifiering
Svensk Försäkring
Svensk Försäkring Administration AB
Svensk Försäkring Service
Svensk Handel Fondförsäkring AB
Svensk Pensionsadministration KB
Svenska Kommun Försäkrings AB
Svenska Kyrkans Pensionskassa
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB
Trafikförsäkringsföreningen
Trygg-Hansa Försäkrings AB
Vardia Försäkring AB
Vardia IT AB
Wasa Kredit AB
XL Catlin Services SE
XL Insurance Company SE
Zurich Insurance
Åkerbo Härads Brandstodsbolag
Östgöta Brandstodsbolag Kapitalförvaltning

KFO

Folksam ömsesidig livförsäkring
Folksam ömsesidig sakförsäkring
Folksam Fondförsäkringsaktiebolag
Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag
Reda Pensionsadministration AB
Förenade Liv Gruppförsäkring AB
Svenska Konsumentförsäkringar AB
Tre Kronor Försäkring AB
KPA Livförsäkring AB
KPA Pensionsservice AB
KPA Pensionstjänst Aktiebolag
KPA Pensionsförsäkring AB
KPA AB
SalusAnsvar AB
SalusAnsvar Personförsäkring AB
Saco SalusAnsvar Försäkrings AB
Konsumentkooperationens pensionsstiftelse                     

Hängavtal med FTF

Alka Sweden AB
Benefit Provider Sweden AB
Carlsson & Eide Försäkringskonsult AB
Cunningham Lindsey Sweden AB
Factum fond & försäkring Nordica AB
Faval Försäkring i Norr AB
Fenix Försäkringsmäklare AB
Försäkringskonsulterna Hägersten KB
Gard Sweden AB
Gradén Mattson Försäkringsförmedling AB
Inger Janersjö FK AB
Ikano Försäkring AB
Ikano Livförsäkring AB
Kapital & Försäkring Capfor AB
Kent Algotsson
Lennart Solberg Försäkringskonsult AB
Lindekullen Mark AB
SF Insurance Group AB
Stephan Engström FK AB
Ulf Wigren Försäkringskonsult AB
Yngve Lindström Försäkringskonsult AB


  • Råd och juridisk hjälp om du får problem på jobbet 
  • En av Sveriges bästa inkomstförsäkringar
  • Lönestatistik för hela försäkringsbranschen
Jag vill bli medlemJag vill veta mer

Kontakta oss

08-791 17 00

ftf@ftf.se

Måndag-fredag
09.00-11.00, 12.00-16.00