Avtal & lagar

Villkoren för hur det ska vara och fungera för dig i arbetslivet regleras i lagar och i avtal. Avtalen är specifika för den bransch du arbetar inom och ibland för just den arbetsplats du är på. Lagarna gäller för alla. Ibland ersätts eller kompletteras lagarna med bestämmelser i kollektivavtalen. Ibland ersätter kollektivavtalen lagen i sin helhet, ibland bara i vissa delar.

FTFs kollektivavtal ger dig bättre villkor än lagens.

  • Råd och juridisk hjälp om du får problem på jobbet 
  • En av Sveriges bästa inkomstförsäkringar
  • Lönestatistik för hela försäkringsbranschen
Jag vill bli medlemJag vill veta mer

Kontakta oss

08-791 17 00

ftf@ftf.se

Måndag-torsdag
09.00-11.00, 12.00-16.00

Fredag
09.00-11.30